mariatorget.org|info@mariatorget.org
Ska du renovera?2020-04-17T13:12:49+01:00

Renovering av lägenhet

Enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar får du, på egen bekostnad, göra en hel del förändringar i din bostadsrätt. Alla åtgärder som genomförs ska vara fackmässigt utförda.

Men, innan du påbörjar en renovering av din bostad är det alltid bäst att förankra renoveringen med styrelsen. En del arbeten måste nämligen godkännas av styrelsen innan renovering. Ibland krävs också godkänt bygglov eller att bygganmälan är gjord innan en renovering kan påbörjas. Det kan också vara så att föreningen planerar inför ett kommande stambyte eller en ventilationsåtgärd, vilket du bör känna till konsekvenserna av.  Styrelsen besitter också kunskap om föreningens hus och kan ge dig goda råd innan arbetet startar.

Ska du renovera? Börja då med att läsa föreningens ombyggnads- och renoveringspolicy. Fyll därefter i anmälningsblanketten och mejla den till styrelsen  senast 5 veckor innan tänkt renoveringsstart.

Tekniska riktlinjer

Ibland har medlemmar önskemål om en ändring av planlösning eller ändring av installationer i samband med renovering. För din planering kan det därför var bra för dig att känna till föreningens tekniska riktlinjer:

Bärande väggar/Icke bärande väggar

Inom Brf Mariatorget får bärande väggar under inga omständigheter rivas eller ändras. Icke bärande väggar får, efter styrelsens godkännande, rivas eller ändras.

Utbyggnad eller ändring av lägenhet

Vid utbyggnad eller ändring ska även en byggnadsritning lämnas in till styrelsen. Medlemmen står för alla eventuella kostnader som kan uppstå med anledning av önskad ändring av lägenheten.

Badrum

Väggar och golv får inte ändras eller utökas. Golvbrunn och anslutningar får inte ändras från den fasta installationen.

Fläkt

Det är enbart kolfilterfläktar som är tillåtna samt att det råder totalt förbud mot att koppla på anslutningsslang till frånluftsdon på väggen. Luften ska renas via filtret och därefter spridas ut i köket på nytt. Vid byte av fläkt måste styrelsen alltid kontaktas innan byte.

Värme

Vattenburen golvvärme får inte kopplas in.

El

El-centralen får inte flyttas.

Luftning av element

Vid behov att lufta element/radiatorer skall det alltid göras en felanmälan till HSB Nordvästra Skåne. Luftning får inte utföras av medlem då en luftning ofta medför att systemet måste fyllas på med vatten.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email