mariatorget.org|info@mariatorget.org
Kulturhistoriskt underlag2022-11-23T12:39:28+01:00

Kvarteret Tor tillhör Helsingborgs äldsta, inkilat mellan Bruksgatan och Södra Storgatan som båda har kvar sina medeltida, något brutna gatusträckningar och ursprungliga funktioner. Den täta, kompakta bebyggelsen mot Bruksgatan återspeglar alltjämt något av de äldre tomtstrukturerna, medan kvarterets inre struktur har förändrats påtagligt i takt med 1900-talets omdaningar.

Klicka här för att läsa mer

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email