mariatorget.org|info@mariatorget.org
Ekonomi & Stadgar2020-05-04T09:09:08+01:00

Ekonomi & Stadgar

Bostadsrättsföreningens ekonomi är gemensam för hela föreningen. Kostnaden för drift, underhåll och kapital ska täckas av de intäkter som föreningen har. Det innebär att föreningens kostnader ska bäras av bostadsrättshavarna.

I stadgarna står utförligt hur vår förening ska skötas och vilka regler som gäller.

Vår årsredovisning som PDF

Våra stadgar som PDF

Den ekonomiska föreningen Tor 46 ägs av medlemmarna i Brf Mariatorget med samma andelstal som respektive lägenhet har i bostadsrättsföreningen.

Årsredovisning Tor 46 Ek.för 2018 som PDF

Stadgar Tor 46 Ek.för som PDF

 

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email