mariatorget.org|info@mariatorget.org

Ytterligare kompletterande information med anledning av att suppleanter har hoppat av.

2021-06-03

Under punkt 13 Styrelsesuppleanter och arvode. Denna punkt som handlar om suppleanternas arvode kan också lämnas blank då inget arvode kommer betalas ut till dem.