mariatorget.org|info@mariatorget.org

Resultat av stämman samt stämmoprotokoll Tor 46 e.k. och Brf Mariatorget

2021-06-22

Hej.

Poströsterna är nu sammanräknade och stämmoprotokoll är upprättade. Samtliga ledamöter som var på förslag blev valda.

Styrelsen består nu av följande ledamöter:

Jerry Hartorp
Viktoria Enoksson
Jenni Wedholm
Lejla Behtesevic

Vi välkomnar Jenni och Lejla till styrelsen och tackar Johanna Tell för tiden i föreningens styrelse.

897 Mariatorget Stämmoprotokoll 10 juni 2021

898 Tor 46 ek förening stämmoprotokoll