mariatorget.org|info@mariatorget.org

Renoveringen på Södra Kyrkogatan inne på slutfasen

2021-04-21

Renoveringsprojektet som pågått på S. Kyrkogatan 20-22 samt 12-14 är nu i slutfasen där vi utför besiktningar. Därefter kommer besiktningsanmärkningarna att åtgärdas och ställningen kommer att tas bort. Efter att totalentreprenören (Öresunds fasad & kakel) har anmält att de är klara kommer en besiktning av innergård och omkringliggande markytor att utföras.