mariatorget.org|info@mariatorget.org

Ordinarie föreningsstämma

2021-04-21

Vår förhoppning har varit att kunna hålla en traditionell föreningsstämma i år där vi bjuder in alla medlemmar till en kombinerad stämma och informationskväll. Senaste tidens smittspridningsutveckling tillsammans med försenade vaccinleveranser gör att läget ser något dystert ut för detta  just nu. Sista datum för att hålla stämma enligt stadgarna är sista juni och vi kommer därför inom kort behöva fatta beslut kring stämmans detaljer. Vi håller tummarna för att Coronaläget avsevärt ska förbättras inom kort.

Mer information och kallelse kommer senare i vår.