mariatorget.org|info@mariatorget.org

Obs! Komplettering till befintligt poströstningsmaterial

2021-06-01

Poströstningsstämma den 10 juni i Mariatorget och Tor 46 ek förening.

 

På grund av att Veronika Sawyer och Osama Muhammed har hoppat av som suppleanter kommer punkt 14 och 15 i poströstningsformuläret att ändras enligt följande:

 

  1. Val av antal ledamöter och suppleanter

 

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av 4 ledamöter och 0 suppleanter. Att det är 0 suppleanter beror på att kandidaterna som var tänkta att bli suppleanter har hoppat av.

 

  1. Bifall till valberedningens förslag att utse Veronika Sawyer och Osama Muhamed till suppleanter? Eftersom suppleantkandidaterna har valt att hoppa av utgår val av suppleanter. Ni kan lämna blankt på val av suppleanter.

Med vänlig hälsning Styrelsen i Brf Mariatorget och Tor 46 ek förening