Nu börjar det närma sig datum då man ska starta arbetena på fasader, fönster och balkonger. Nedan kommer lite information och förutsättningar inför arbetet som vi hoppas ska underlätta för samtliga inblandade inför starten.

Före starten:
I mitten av september kommer Öresunds fasad och kakel att påbörja etableringen inför produktion.  I samband med detta kommer man även bygga ställningar invid husen.

Vilka specifika dagar och tider som gäller för just er lägenhet kommer ut i separat information till respektive lägenhet! Eftersom vi inte har huvudnyckelsystem kommer varje bostadsrättsinnehavare att kontaktas personligen för att boka upp åtkomst till lägenheterna.

Innan arbetet startar är det viktigt att du tömmer din balkong på allt! (lösöre, möbler, el, belysning, paraboler, klinker, trall, klickgolv etcetera) Är det några saker kvar på din balkong, kommer kostnaden hamna på föreningen som i sin tur debiterar dig som boende.

Vid fönsterbytet ska allt som är runt fönsterna. (gardiner, persienner, blommor eventuella möbler etcetera) plockas bort så det är fritt 1,5 m från fönster. I god tid (ca 2 veckor före) innan det är fönsterarbete i just din lägenhet kommer du att informeras om vilken dag som gäller.

Observera att det en vecka innan start ska vara helt förberett för renoveringen enligt ovan!

Under renoveringen:
Så länge arbetet pågår har du ingen tillgång till din balkong. Dörren kommer att spärras från utsidan. Det är strängt förbjudet att vistas på balkongerna. Viktigt att hålla dina fönster stängda för att förhindra att smuts tar sig in i samband med fasadarbetena.

Tidplan:
Arbetena kommer pågå parallellt på Södra kyrkogatan 12–14 och 20–22. Under september och oktober är det främst yttre arbeten med tak och fasader. Under oktober och november kommer det även vara arbeten som berör fönster och balkonger.

Efter färdigställandet:
Innan du kan börja använda din nya balkong ska den städas samt besiktigas. Därefter får föreningen ett slutbesked och balkongen öppnas igen, du kommer få information om när det är dags.

Har du frågor som dyker upp under tiden är du välkommen att kontakta Linda Blom på 042–19 95 38 eller linda.blom@hsbhbg.se  Alternativt Johan Svensson 0705-21 64 19 johan.svensson@oresundsfasad.se eller Peter Lund 0734-12 55 44 peter.lund@oresundsfasad.se.

 

 

uppdaterad 20-08-25