mariatorget.org|info@mariatorget.org

Kallelse ordinare föreningsstämma Tor 46 e.k.

2021-05-28

Hej. Bifogat finner du kallelse och poströstningsmaterial för Tor 46 ek. förenings ordinarie föreningsstämma som hålls 2021-06-10. Kallelse och poströstningsunderlag föreningsstämma Tor 46 ekonomisk förening